تاریخ اپدیت قوانین August 17, 2013, 11:01:30 PM

اپلود فایل تهران پاتوق یک سرویس رایگان و عمومی می باشد به همین دلیل عکس های که در زیر نامبرده شده اند حق اپلود ندارند

  1. عکس های مربوط به مسائل جنسی
  2. عکس های مخرب و الوده به ویروس
  3. عکس های که حق مولف ان نقص شده باشد (فاقد کپی رایت)
  4. عکس های مربوط به خصومت های قومی و خانوادگی
  5. عکس های شامل متون و کلمات تبلیغاتی
  6. عکسهایی غیر مجازی که به هر نحو قوانین دولت جمهوری اسلامی را نقض میکند.

در صورت اپلود عکس های که شامل موارد بالا می شوند با فرد خاطی اینگونه برخورد می شود :

  1. حذف تمامی عکس ها از روی سرویس دهی.
  2. بستن ای پی شخص
  3. در صورت تکرار پیگرد قانونی

اپلود فایل تهران پاتوق امکان اپدیت قوانین بالا را دارا می باشد پس استفاده کنند لازم است همیشه قوانین را مطالعه کنند.